07 jun 2021 klocka 18.00 - 20.30

Floravandring på Degeberga backar

Degeberga backar. Foto: Viktor Persson

Degeberga backar. Foto: Viktor Persson

Floragruppen leder oss över Degeberga backar som med Söndre Klack sedan några år är tillbaka ett kommunalt naturreservat. Detta är en av landets finaste sandstäppslokaler med rariteter som sandnejlika, tofsäxing, rådådra, stenkrassing och sandlusern. Även i övrigt finns här omväxlande, kuperade betesmarker med arter som backsippa och liten sandlilja.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Kristianstad-Bromölla och Lunds Botaniska förening.

Kontakt: Anders Johansson, 0705-23 11 78

Naturreservatet Degeberga backar

VAR: Samling vid Degeberga skola

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 jun 2021

Kontakt