22 maj 2021 klocka 07.30 - 10.30

Fåglar vid Lunds reningsverk, Biologiska mångfaldens dag

Gråhakedopping. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Gråhakedopping. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder

Följ med Lundabygdens fågelklubb till Lunds reningsverk och beskåda fågellivet under Biologiska mångfaldens dag. Exkursionsledare Monica Pedersen.

Föranmälan krävs till exkursionsledaren. Max 8 deltagare.

Arrangör: Lundabygdens fågelklubb

Kontakt: Lars G R Nilsson, mobil 070-6965180, e-post lgrn@bredband.net

Exkursionsledare Monica Pedersen tel 0735-50 61 47

VAR: Samling kl 07.30 vid busshållplatsen i Värpinge by

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 maj 2021

Kontakt