21 nov 2020 klocka 09.00 - 15.00

Dagsvandring på Söderåsen

Skärån. Foto: Åsa Elfström

Skärån. Foto: Åsa Elfström

Dagsvandring från Skäralid. Vi vandrar en cirka 15 km lång runda till de mindre kända delarna av parken. Tillsammans utforskar vi det vi ser och hör. Vi pratar om det vi upplever under vandringen och om friluftsliv generellt. Delar av vandringen kommer att ske under tystnad. Ta med egen matsäck så bjuder vi på kaffe och te! Förbokas!

Anmälan: senast 19/11 till naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: tel 0435-44 21 20, naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Information om Söderåsens nationalparköppnas i nytt fönster

VAR: vid naturum Söderåsen, Skäralid

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2020

Kontakt