19 sep 2020 klocka 14.00 - 16.00

Skogsbad på Söderåsen

Bokskog, Foto: Carina Zätterström

Foto: Carina Zätterström

Närvaro och sinnesövningar i naturen. Begränsat antal deltagare - anmäl till naturumpersonal för plats.

Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: tel 0435-44 21 20, naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Information om Söderåsens nationalparköppnas i nytt fönster

VAR: vid naturum Söderåsen, Skäralid

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt