17 okt 2020 klocka 11.00 - 12.00

Naturfoto i Skäralid

Ekorre Foto: Alex Regnér

Ekorre Foto: Alex Regnér

Naturfoto för nybörjare. Begränsat antal deltagare - anmäl till naturumpersonal för plats.

Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: tel 0435-44 21 20, naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Information om Söderåsens nationalparköppnas i nytt fönster

VAR: vid naturum Söderåsen, Skäralid

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt