17 okt 2020 klocka 10.00 - 12.00

En bit av kusten, en bit av staden

Strandskata. Foto: Alex Regnér

Strandskata. Foto: Alex Regnér

Vi går från den gamla lotsutkiken, hamnplan i Höganäs, och sen norrut mot Margreteberg. Här vänder vi och går sen söderut genom den varierande, låga, bebyggelsen på Sandflyget. Vacker vy, fåglar av olika slag, strandvegetation m.m. gläder oss och det är banad väg hela turen.

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Kullabygden

Kontakt och exkursionsledare: Ulrik Alm, mobil 0704 65 43 54

VAR: Gamla lotsutkiken, Hamnplan, Höganäs

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt