10 maj 2020 klocka 14.00 - 15.00

Fågelskådarskola för barn i Skäralid

Fågelskådarskola för barn i Söderåsens nationalpark på Fågelskådningens dag.

Arrangör: naturum Söderåsen/Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: tel 0435-44 21 20, naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Information om Söderåsens nationalparköppnas i nytt fönster

VAR: samling vid naturum Söderåsen, Skäralid

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt