29 aug 2020 klocka 20.00 - 23.00

Internationella fladdermusnatten 2020 vid Vombsjöns strand

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 fladdermusevenemang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS).

I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 9 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter. Idag är det högst aktuellt att fokusera på bevarandet av fladdermössen och deras livsmiljöer. Vi hoppas på en trevlig kväll då vi får höra flera fladdermusarters jaktläten men även fladdermushannarnas revirsång. Tag med en pann- eller ficklampa! Aktiviteten genomförs ej vid regn.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Färs

Kontaktpersoner: Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg (0416-151 20, 070-2423065)

VAR: Samling på parkeringen vid badplatsen, Vombsjöns östra strand SWEREF99 TM, 6171143, 413722

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt