20 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Bergsjöholmsskogen – höstvandring

Mossa. Foto: Maria Sandell

Mossa. Foto: Maria Sandell

Vi vandrar bland gamla ekar och bokar i naturreservatet Bjersjöholms ädellövskog, även kallad Bergsjöholmsskogen. Lavar och mossor lockar.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Ystad

Kontakt: Bengt Celander 0709 299 588 och Bert Rydhagen 0706 599 672.

Information om naturreservatet Bjersjöholms ädellövskogöppnas i nytt fönster

VAR: Avfärd från Ystads bibliotek kl 09.00. Avslut 12.00.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt