09 maj 2020 klocka 10.00 - 15.00

Inventering av vårfloran i Osbytrakten

Gullviva. Foto: Björn Olsson

Gullviva. Foto: Björn Olsson

Vi inventerar vårfloran i några Vita-fläckar-rutor i Osbytrakten, norr om Hässleholm. Vi samlas utanför Osby station för samåkning och delar upp oss i små grupper som var och en besöker någon eller några lokaler i en inventeringsruta. Alla är välkomna, från nybörjare till experter.

Anmälan: Senast den 7 maj till stefan.andersson@biol.lu.se

Arrangör: Lunds Botaniska Förening.

Kontakt: Stefan Andersson, 076-096 05 68.

VAR: Samling: Osby station

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 maj 2020

Kontakt