27 sep 2023 klocka 08.30 - 09.30

Funktionella landskap för bevarande av biologisk mångfald – vad är det och varför behöver vi prata om det?”

Funktionellt landskap. Foto: Alex Regner.jpg

Funktionellt landskap. Foto: Alex Regner.jpg

En förvaltning av naturresurser på landskapsnivå efterlyses allt mer som en avgörande pusselbit i arbetet med att motverka förlusten av biologisk mångfald i ett förändrat klimat. Men vad menas egentligen med ett landskapsperspektiv? Vilka ekologiska processer och teorier ligger bakom detta koncept, och hur kan dessa bäst omsättas i praktiken? Vid dagens föreläsning kommer Ola Olsson, docent vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet, att ge en överblick över vad vi menar med funktionella landskap och hur olika arters behov och funktioner kan tas tillvara i det praktiska bevarandearbetet.

Föreläsningen utgör starten för den nya föreläsningsserien "Förvaltning av funktionella landskap för biologisk mångfald - vad säger forskningen?", som LU Land samarrangerar med Länsstyrelsen Skåne och det strategiska forskningsområdet BECC (Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat).

Anmälan görs senast 25 september via webformuläret på LU:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LU Land föreläsning: Funktionella landskap för bevarande av biologisk mångfald – vad är det och varför behöver vi prata om det? | LU Land Länk till annan webbplats.

Arrangörer: LU Land i samarbete med Länsstyrelsen Skåne och det strategiska forskningsområdet BECC (Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett förändrat klimat).

Kontakt: juliana.danhardt@cec.lu.se

Var:
digitalt via Zoom (länk fås vid anmälan)
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
25 sep 2023

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss