12 nov 2023 klocka 10.00 - 13.00

Signalarter i Söderåsens nationalpark

Söderåsens nationalpark. Foto: Carina Zätterström

Sprickdalens fuktiga klimat i kombination med dess kontinuitet av gamla träd gör dalen full av spännande arter. Tillsammans med en naturvägledare lär vi oss grunderna till inventering för skogar i södra Sverige, där vi letar rödlistade arter och signalarter av mossor, svampar och lavar. Vandringen tar oss långt in i sprickdalen och är ej tillgänglighetsanpassad.

Anmälan: senast 10/11 till naturum.soderasen@lansstyrelsen.se

Arrangör: naturum Söderåsen, Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se eller 010 224 11 50

Söderåsens nationalpark Öppnas i nytt fönster.

Var:
naturum Söderåsen, Skäralid
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
10 nov 2023

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss