Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 aug 2023 klocka 20.00 - 22.00

Fladdermöss i Snogeholm på Internationella fladdermusnatten

Vattenfladdermus. Foto: Alex Regnér

Vattenfladdermus. Foto: Alex Regnér

Vi hoppas på en spännande kväll då vi med hjälp av ultraljudsdetektorer lyssnar efter de 13 fladdermusarter som finns i Snogeholm. Karin Gerell Lundberg, zooekolog och fladdermusexpert, leder exkursionen. Tag gärna med en pann- eller ficklampa. Begränsat deltagarantal. Väl mött i augustimörkret!

Sista helgen i augusti arrangeras sedan 1996 olika fladdermusevenemang i hela världen. Initiativtagare till detta är FN:s miljöprogram (UNEP) och den europeiska fladdermuskonventionen (EUROBATS). Syftet är att informera om olika fladdermusarter och sprida kunskapen om denna fascinerande djurgrupp. I Sverige finns 19 fladdermusarter varav 12 återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter. Fladdemusfaunan i Snogeholm är rik och minst 13 arter har noterats här.

Obs! Aktiviteten genomförs ej vid regn!

Kontakt: Karin Gerell Lundberg (0416-151 20, 0702–423065) och Anna Elmlund (0768-643394)

Föranmälan: senast den 24 augusti till karin.gerell@sjobo.nu

Arrangör: NF Färs

Strövområdet Snogeholm på Skånska Landskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservatet Navröd Öppnas i nytt fönster.

Var:
samling på parkeringen vid Fiskarehus, Snogeholms strövområde
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
24 aug 2023

Kontakt