27 aug 2022 klocka 10.00 - 14.00

Svamp i Verkeåns naturreservat

Svamp. Foto: Annette Schiemann

Foto: Annette Schiemann

Svampexkursion med Puggehatten - Skånes mykologiska förening. Äldre tall- och bokskog vid Billahuset och ett örtrikt bäckdråg med främst bok nordöst om Stödekull. Båda är nyckelbiotoper i Natura 2000-området Verkaåns dalgång.

Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder. Observera att det är viktigt att dagen före exkursion kontrollera föreningens webbplats och Facebooksida eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Puggehattens webbplats: www.puggehatten.se  Länk till annan webbplats.och Facebook ”svamp med Puggehatten”

Ansvarig: Puggehatten - Skånes mykologiska förening.

Kontakt: Tony Svensson 070-302 54 74.

VAR:
Samling Brösarps kyrka kl. 10.00.
KOSTNAD:
gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt