15 aug 2022 klocka 18.00 - 21.00

Svamp i Sankt Lars-parken

Svamp. Foto: Annette Schiemann

Foto: Annette Schiemann

Svampexkursion med Puggehatten - Skånes mykologiska förening. Vi gör ett nytt försök med parken för att se om det finns tidiga soppar och kremlor här.

Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder. Observera att det är viktigt att dagen före exkursion kontrollera föreningens webbplats och Facebooksida eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Puggehattens webbplats: www.puggehatten.se  Länk till annan webbplats.och Facebook ”svamp med Puggehatten”

Ansvarig: Puggehatten - Skånes mykologiska förening.

Kontakt: Helena Lindgren 076-211 11 43 och Anders Dahl 070-936 66 63.

VAR:
Samling på Sankt Lars väg 90, den stora parkeringsplatsen kl. 18.00. Obs! Betalparkering.
KOSTNAD:
gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt