Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

12 nov 2022 klocka 10.00 - 14.00

Svamp i Klövermossen

Svamp. Foto: Annette Schiemann

Foto: Annette Schiemann

Svampexkursion med Puggehatten - Skånes mykologiska förening. Lövskogsområde på Bjärehalvön. Bok- och sumpskog med död ved.

Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder. Observera att det är viktigt att dagen före exkursion kontrollera föreningens webbplats och Facebooksida eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Puggehattens webbplats: www.puggehatten.se  Länk till annan webbplats.och Facebook ”svamp med Puggehatten”

Ansvarig: Puggehatten - Skånes mykologiska förening.

Kontakt: Lars Salomon 070-226 33 54

Var:
Samling: vid Förslövs kyrka kl. 10.00.
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt