Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 nov 2022 klocka 10.00 - 14.00

Svamp i Hjällens naturreservat

Svamp. Foto: Annette Schiemann

Foto: Annette Schiemann

Svampexkursion med Puggehatten - Skånes mykologiska förening. Hedbokskog som till stora delar är från 1800-talet. Här förekommer bland annat flera rödlistade lavar. Mindre delar av reservatet är också sumpskog.

Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder. Observera att det är viktigt att dagen före exkursion kontrollera föreningens webbplats och Facebooksida eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Puggehattens webbplats: www.puggehatten.se  Länk till annan webbplats.och Facebook ”svamp med Puggehatten”

Ansvarig: Puggehatten - Skånes mykologiska förening.

Kontakt: Tony Svensson 070-302 54 74.

Var:
Samling vid Södra Rörums kl. 10.00.
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt