Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08 okt 2022 klocka 10.00 - 14.00

Svamp i Fjälkinge backe naturreservat

Svamp. Foto: Annette Schiemann

Foto: Annette Schiemann

Svampexkursion med Puggehatten - Skånes mykologiska förening. Urbergshöjd med skog på toppen och med sidorna klädda av öppen betesmark med jordfasta stenar. Har finns fynd av dadelvaxskivling och brun ängsvaxskivling.

Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder. Observera att det är viktigt att dagen före exkursion kontrollera föreningens webbplats och Facebooksida eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Puggehattens webbplats: www.puggehatten.se  Länk till annan webbplats.och Facebook ”svamp med Puggehatten”

Ansvarig: Puggehatten - Skånes mykologiska förening.

Kontakt: Tony Svensson 070-302 54 74.

Var:
Samling vid Fjälkinge kyrka kl 10.00.
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt