Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 sep 2022 klocka 10.00 - 14.00

Svamp i Axeltorps skogar

Svamp. Foto: Annette Schiemann

Foto: Annette Schiemann

Svampexkursion med Puggehatten - Skånes mykologiska förening. Naturreservat pa Bjärehalvön med fuktiga bäckraviner med bokskog och sumpskog. En ravinsträcka är nyckelbiotop med flera rödlistade lavar.

Kom ihåg: fika (lördagar), svampkorg, svampkniv och kläder efter väder. Observera att det är viktigt att dagen före exkursion kontrollera föreningens webbplats och Facebooksida eller ringa ansvarig för att få besked om slutgiltigt exkursionsmål och samlingsplats. Detta kan ändras beroende på svamptillgång och väderlekssituation.

Puggehattens webbplats: www.puggehatten.se  Länk till annan webbplats.och Facebook ”svamp med Puggehatten”

Ansvarig: Puggehatten - Skånes mykologiska förening.

Kontakt: Dicte Helmersson 070-659 22 24.

VAR:
Samling vid Grevie kyrka kl. 10.00.
KOSTNAD:
gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt