26 jul 2022 klocka 12.00 - 15.00

Strandhugg i Skäret

Skäret. Foto: Mats Sjöberg

Skäret. Foto: Mats Sjöberg

Låna håv och vattenkikare för att se vad du kan få upp vid badplatsen. Naturvägledare finns på plats och guidar dig genom det myller av liv som finns i vattnet.

Arrangör: naturum Kullaberg, Länsstyrelsen Skåne

Kontakt: naturum Kullaberg, naturum.kullaberg@lansstyrelsen.se, tel. 042-347056, 010-2241674.

Naturreservatet Skäret

VAR:
Samling hamnens badplats i Skäret.
KOSTNAD:
gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt