Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 jun 2022 klocka 10.00 - 13.00

Vandring i Starrarps Ora

Slåttergubbe. Foto: Maria Sandell

Slåttergubbe. Foto: Maria Sandell

Vi kommer att vandra i Starrarps ora som utgörs av två öppna, steniga enefälader som är sammanbundna av en buskrik hagmark. Markerna är omgivna av vackra stenmurar. Tuvor och höljor ger en artrik flora, som tuvtåtel, kamäxing, rödven, stagg, hundstarr, grusstarr, snårstarr, gråfibbla, stenmåra, brunört, ljung, backtimjan, grönvit nattviol och slåttergubbe. Bland dagfjärilar kan nämnas kamgräsfjäril, svingelgräsfjäril, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril och stor ängssmygare. Fågelfaunan representeras bl.a. av gröngöling, gulsparv och törnsångare. Vår guide är Agne Paulsson, lärare i floristik och faunistik på Högskolan Kristianstad, och dessutom mycket fågelkunnig. Välkomna!

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Färs

Kontakt: Anna Elmlund ( 0768-643394) och Gustaf Tynelius (072-5676182)

Mer om Starrarps ora i Sjöbo kommuns naturvårdsprogram (sid 32) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var:
Samling vid parkering vid verkstad i slutet av Starrarps Oreväg
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt