Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

09 okt 2022 klocka 10.00 - 13.00

Svampexkursion i Fyledalen

Svamp. Foto: Annette Schiemann

Svamp. Foto: Annette Schiemann

Dagens exkursion går till Fyledalen. Vi samlas vid rast- och parkeringsplatsen centralt i naturreservatet. Enligt vår exkursionsledare Sigvard Svensson från Puggehatten (Skånes Mykologiska Förening) finns här intressanta svampmarker. De bokskogsklädda sluttningarna har lång kontinuitet och tillsammans med den döda veden utgör de viktiga miljöer för svampar. Tag med svampkorgen, kläder efter väder, och fika! Väl mött!

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Färs

Kontakt: Karin Gerell Lundberg (070-2423065) och Annika Håkansson (0761-912646)

Naturreservatet Fyledalen Öppnas i nytt fönster.

Var:
Samling på den centralt belägna P-platsen vid ”tegelbruket” intill Stenby backar.
Kostnad:
gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt