06 jul 2022 klocka 18.00 - 21.00

Dagvattendammen – en reservlokal för hotade arter

Foto: Alex Regnér

Foto: Alex Regnér

Kommunala dagvattendammar har på senare tid blivit ett välkommet inslag i det skånska landskapet. De passar till odling av hotade ängs- och vattenväxter såvida en anpassad och regelbunden skötsel kan ordnas. Flera sällsynta arter odlas i Vetedammen i Stehag inom ett LONA-projekt där Lunds Botaniska Förening (Arne Thell, Biologiska museet) och Eslövs kommun (Annika Söderman, kommunekolog) samarbetar.

 

Vi bekantar vi oss med projektet och floran och en representant från VA Syd berättar om olika skötsel av dagvattendammar. I Vetedammen utförs årliga busk- och gräsröjningar med målsättningen att gynna floran. Efter exkursionen kan vi även besöka den klassiska lokalen för humlesuga.

Arrangör: Lunds Botaniska Förening (LBF)

Kontakt: Arne Thell, arne.thell@biol.lu.se

VAR:
Stehag, Vetevägens östra ände. Infart mitt emot vattenverket. Parkering längs vägen.
KOSTNAD:
gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt