Latinskolan i Ystad

Latinskolan är en av Ystads medeltida tegelbyggnader och ett av de äldsta skolhusen i landet. Den påkostade utformningen och läget invid Mariakyrkan, i stadens absoluta kärna, markerar byggnadens särskilda status i medeltidens Ystad.

​Tegel var ett dyrbart byggnadsmaterial och användes under medeltiden framför allt i kyrkor, kloster och högreståndsbyggnader samt i viss mån även för stadens offentliga byggnader, till exempel rådhus och skolor. Latinskolan byggdes sannolikt omkring 1500 och var i bruk som skola till 1841. Skolsalarna låg i bottenvåningen och på ovanvåningen fanns rektorns bostad. Skolbyggnaden berättar genom sin röda tegelfasad, trappstegsgavlar och mönstermurning om ett högkvalitativt byggnadsskick som krävde skickliga yrkesmän. Under 1971-1972 gjordes en större restaurering och huset används sedan dess som kontor.

Du kan läsa mer om skolor i länets Kulturmiljöprogram under Administrativa landskap.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Latinskolan har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • ett av få bevarade skolhus från medeltiden.
  • byggnaden som ett välbevarat och representativt exempel på profant tegelhus från medeltidens Skåne.
  • värdefulla och karaktäristiska detaljer är trappstegsgavlarna med blinderingar och mönstermurningen.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

​Ystads kommun.

Byggnaden används som kontor.

Byggnadsminne 1968.