Sånnarna

Sånnarna är ett kommunalt naturreservat strax öster om Åhus. Sånnarna utgörs av magra sandmarker som har brukats av människor så långt tillbaka som på bronsåldern. Kombinationen av de kärva förutsättningarna och mänskliga aktiviteter har präglat området och lagt grunden för ett säreget växt- och djurliv.

På de riktigt magra markerna trivs hedblomster, blåmunkar, bergsyra och gul fetknopp. På något mer näringsrika delar av marken växer arter som blåeld, oxtunga och sandvita. Sandmarken hyser även många lavar.

I den lättgrävda marken trivs kaniner som rör runt i sanden till gagn för både kalkkrävande växter och insekter som är beroende av blottad sand. På den uppsprätta sanden kan man även få syn på sandmarkernas karaktärsfågel fältpiplärkan. Många vildbin, i synnerhet sandbin, trivs i reservatet. Det gör även flera skalbaggsarter som är beroende av djurspillning, till exempel den spektakulära månhornsbaggen.

Föreskrifter

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 45 hektar

Kommun: Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Månhornsbaggen är en sorts dyngbagge som lever i djurspillning på öppna och torra betesmarker. Med sitt nästan centimeterlånga horn ser hanen ut som en pytteliten noshörning. Månhornsbaggen är lättast att hitta i maj-juni.
Illustration: Katarina Månsson