Munkarps jär

Rastplats under vidkronig bok uppe på jären. Foto: Alex Regnér

Munkarps jär är ett litet naturreservat i den södra utkanten av Munkarps by. Reservatet består av en bok- och ekbevuxen rullstensås.

”Jären”, åsen, som utgör reservatet är cirka 10 meter hög och lövskogsklädd. Reservatet bildades 1978 för att förhindra en planerad grustäkt på åsen. Utöver bok och ek hyser skogen även inslag av avenbok, lind, lönn, och vårtbjörk.

Foto: Alex Regnér

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • störa djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt t ex genom att plocka eller gräva upp växter

- störa djurlivet

- medföra ej kopplad hund

- göra upp eld

- framföra motordrivet fordon annat än på väg i anslutning till parkeringsplats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- uppställa husvagn eller tälta

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument el dyl.

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1978

Storlek: 2 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Gulsippan trivs i lundar och på lövängar. Ibland korsas gulsippa och vitsippa vilket ger upphov till en hybrid som har en svagt gul blomma och kallas för svavelsippa.
Foto: Björn Olsson

Mer information

Beslutshandlingar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.