Täppesås

Foto: Mats Sjöberg

Täppesås naturreservat ligger på Hallandsåsens nordsluttning och domineras av bokskog. Täppesås ligger som en enklav i det större reservatet Hallandsås nordsluttning.

Täppesås omgärdas av det större naturreservatet Hallandsås nordsluttning. De båda reservaten ligger i ett kuperat område som domineras av en örtrik ädellövskog. I fuktigare delar av reservaten förekommer sumpskog med al, ask och björk. I det omgivande reservatet Hallandsås nordsluttning finner man på sina håll en storslagen utsikt över Laholmsbukten.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. störa djurlivet vid bo, lya, gryt eller liknande,

2. medföra ej kopplad hund,

3. göra upp eld,

4. tälta eller ställa upp husvagn,

5. rida,

6. plocka eller gräva upp blommor, örter, gräs, mossor och lavar,

7. bryta kvistar eller på annat sätt skada buskar eller träd.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 49 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Mer information

Beslutshandlingar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.