Flygfoto över skåneslätten, liten sjö, hus, ängar och himmel med moln.

Stöd till jordbruk och landsbygd

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige. Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

KALENDER

 • 13 07 feb 2023 dec 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik Välkommen till en utbildning med syftet att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 07 27 mar 2023 apr 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Grundutbildning i Motiverande samtal Välkommen till en utbildning i Motiverande samtal, MI, för dig som arbetar med barn och unga.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 04 mar 2023 maj 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Aktiva åtgärder i praktiken Länsstyrelsen Skåne bjuder in till två heldagar om hur det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas i praktiken. Utbildningen riktar sig till chefer och strateger inom HR och andra ansvari...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 16 24 mar 2023 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Utbildning i FREDA Välkommen till en utbildning i FREDA - standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer.

  Anmälningsdatum är passerat

Sälunge

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar ett djur ute i naturen? Här ger vi dig en sammanställning av vanliga frågor och svar om vilda djur.

Djur

Aktuellt om fågelinfluensa

I Skåne pågår ett utbrott av fågelinfluensa. Här kan du läsa mer om pågående utbrott och vilka restriktioner som gäller.

Glad person med dator i knät.

Sök stiftelser eller stipendier

Letar du efter stipendium eller bidrag som du kan söka? Du kan hitta stiftelser som ger ut stipendier i länsstyrelsernas stiftelsesök.

NYHETER

 • Länsstyrelsen Skånes vapen
  2023-03-24

  Tre bekräftade vargrevir i Skåne

  Länsstyrelsen Skåne har genom spårningar och DNA-analyser av spillning och revirmarkeringar kunnat bekräfta att det nu finns tre vargrevir i Skåne.
 • 2023-03-13

  Fyra miljoner till utbildningsprojekt ska snabba på vägen till jobb inom hälso- och sjukvården för nyanlända

  Länsstyrelserna har återigen fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asyls...
 • 2023-03-10

  Unikt krukmakeri blir byggnadsminne

  Länsstyrelsen Skåne har beslutat att förklara Elfstrands krukmakeri i Sjöbo som byggnadsminne – den första krukmakerimiljö...
 • 2023-03-08

  Hur ser det ut på din arbetsplats?

  I samband med den internationella kvinnodagen, den 8 mars, uppmärksammar vi lönegapet mellan kvinnor och män i en filmkamp...