Home page for länsstyrelsen.se

Digital post

Med en digital brevlåda får du post från Länsstyrelsen och andra myndigheter digitalt istället för på papper. Digital post är säkert, hållbart och posten är tillgänglig var du än befinner dig. Mina meddelanden är namnet på den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säker digital post.

Länsstyrelsen erbjuder digital post i vissa av våra ärenden. Du som föredrar att få din post digitalt istället för på papper kan skaffa en digital brevlåda. Det enda du behöver är e-legitimation, till exempel mobilt BankID. Med en digital brevlåda har du alltid tillgång till din post, och kan läsa den på datorn, surfplattan och mobilen. Säkerheten är högre än för vanlig e-post och papperspost.

Tjänsten är frivillig och du väljer själv vilka du vill få digital post från. Både privatpersoner och företag kan skaffa en digital brevlåda.

I dagsläget kan du få digital post från oss i dessa ärenden:

 • Anmälan om svenskt medborgarskap
 • Anmälan om transport av farligt avfall
 • Anmälan om vattenverksamhet
 • Anmälan om ändring av uppgifter i stiftelseregistret
 • Ansökan om att inrätta vattenskyddsområde
 • Ansökan om dispens och tillstånd till markavvattning
 • Ansökan om godkännande vid offentlig förevisning av djur
 • Ansökan om tillstånd att strö ut aska efter avliden
 • Ansökan om tillstånd för viss djurhållning enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen
 • Ansökan om tillstånd till transport av farligt avfall
 • Ansökan om upphävande av beslut om djurförbud
 • Ansökan om veterinär vid offentlig tävling med djur
 • Ansökan om yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter
 • Beställa registreringsbevis för stiftelse
 • Begäran om tillsyn av vattenskyddsområde
 • Begäran om tillsyn av vattenverksamhet
 • Begäran om uppgifter enligt dataskyddsförordningen
 • Besiktning av djurstall efter förprövning
 • Besiktning av transportmedel för djur
 • Beslut om kostnader vid omhändertagande av djur
 • Beslut om återkallelse av godkännande för anställning i auktoriserat bevakningsföretag
 • Beslutsbrev och annan kommunikation gällande Jordbrukarstöd
 • Efterprövning av ny-, om- eller tillbyggnad av djurstall
 • Förhandsanmälan vid mindre om-och tillbyggnationer av djurstallar
 • Förordnande som borgerlig vigselförrättare
 • Inbesiktning av cirkus
 • Nyregistrering av stiftelser
 • Offentlig kontroll av djurskydd
 • Samråd om vattenverksamhet
 • Utredning om särskild avgift vid efterprövning av djurstall

Vi jobbar ständigt med att utveckla tjänsten för att kunna erbjuda digital post i fler ärenden.

Skaffa en digital brevlåda

Det finns flera digitala brevlådor att välja mellan.

Skaffa en digital brevlåda, Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Du behöver e-legitimation för att skaffa en digital brevlåda.

Om du saknar e-legitimation kan du läsa mer om hur du skaffar det på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats om e-legitimation:

Webbplatsen e-legitimation.se Länk till annan webbplats.