Home page for länsstyrelsen.se

Kontakta oss

Har du frågor som rör din verksamhet? Kontakta den länsstyrelse som handlägger ditt ärende.

Länsstyrelsen Blekinge

Postnummer: 371 86 Karlskrona

Telefon: 010-2240000

E‑post: blekinge@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Dalarna

Postnummer: 791 84 Falun

Telefon: 010-2250000

E‑post: dalarna@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Gotland

Postnummer: 621 85 Visby

Telefon: 010-2239000

E‑post: gotland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Gävleborg

Postnummer: 801 70 Gävle

Telefon: 010-2251000

E‑post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Halland

Postnummer: 301 86 Halmstad

Telefon: 010-2243000

E‑post: halland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jämtland

Postnummer: 831 86 Östersund

Telefon: 010-2253000

E‑post: jamtland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Jönköping

Postnummer: 551 86 Jönköping

Telefon: 010-2236000

E‑post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kalmar

Postnummer: 391 86 Kalmar

Telefon: 010-2238000

E‑post: kalmar@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kronoberg

Postnummer: 351 86 Växjö

Telefon: 010-2237000

E‑post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Norrbotten

Postnummer: 971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Telefon: 010-2255000

E‑post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Skåne

Postnummer: 205 15 Malmö

Telefon: 010-2241000

E‑post: skane@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Stockholm

Postnummer: Box 22067, 104 22 Stockholm

Telefon: 010-2231000

E‑post: stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Södermanland

Postnummer: 611 86 Nyköping

Telefon: 010-2234000

E‑post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Uppsala

Postnummer: 751 86 Uppsala

Telefon: 010-2233000

E‑post: uppsala@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Värmland

Postnummer: 651 86 Karlstad

Telefon: 010-2247000

E‑post: varmland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten

Postnummer: 901 86 Umeå

Telefon: 010-2254000

E‑post: vasterbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västernorrland

Postnummer: 871 86 Härnösand

Telefon: 0611-349000

E‑post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västmanland

Postnummer: 721 86 Västerås

Telefon: 010-2249000

E‑post: vastmanland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götaland

Postnummer: 403 40 Göteborg

Telefon: 010-2244000

E‑post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Örebro

Postnummer: 701 86 Örebro

Telefon: 010-2248000

E‑post: orebro@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Östergötland

Postnummer: 581 86 Linköping

Telefon: 010-2235000

E‑post: ostergotland@lansstyrelsen.se