Kunde inte hitta någon publikation med hjälp av den adressen.

    found: false
    esc_context : 31
    esc_entry: 236
    pubURL: https://catalog.lansstyrelsen.se/store/31/resource/236
    searchString: metadata.pubGUID:"https://catalog.lansstyrelsen.se/store/31/resource/236" AND (template:91.e1a064b184b9169c1e1fa64)