Sökresultat

 1. Öna kulturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Öna kulturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Öna kulturreservat Öna är en liten by djupt inne i skogen som kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden. Byn är ett pedagogiskt exempel

  Senast ändrad: 2022-10-07

 2. Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Smedstorps dubbelgård kulturreservat I kulturreservatet Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet

  Senast ändrad: 2022-10-13

 3. Kulturmiljöer

  Besöksmål / Kulturmiljöer

  Nationalpark Naturreservat Världsarv Naturum Natura 2000 Kulturmiljö Typ av miljö Fjäll Hedmark Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs- och betesmark Ö Byggnadsminnen Kulturreservat

  Senast ändrad: 2022-06-14

 4. Sök

  Besöksmål / Sök

  Fjäll Hedmark Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs- och betesmark Ö Byggnadsminnen Kulturreservat Kulturmiljöprogram Fornlämningar Kyrkomiljö Övriga kulturmiljöer

  Senast ändrad: 2022-05-02

 5. Författningar

  Om oss / Om Länsstyrelsen i Östergötlands län / Författningar

  2018 2017 2016 2015 2013 2014 2012 Ämnesvis Filer tillgängliga för nedladdning Biotopskydd Dykförbud Felparkeringsavgift Flyghavrebekämpning Fågelskyddsområde Koppeltvång Kulturreservat Naturminne

  Senast ändrad: 2022-07-01

 6. Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf

  områden. Några skyddsformer är: • Naturreservat • Kulturreservat • Naturminne • Biotopskyddsområde • Djur- och växtskyddsområde • Strandskyddsområde • Miljöskyddsområde • Vattenskyddsområde • Natura 2000

  Senast ändrad: 2018-10-03

 7. Naturreservat

  Besöksmål / Naturreservat

  Natura 2000 Kulturmiljö Typ av miljö Fjäll Hedmark Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs- och betesmark Ö Byggnadsminnen Kulturreservat Kulturmiljöprogram Fornlämningar

  Senast ändrad: 2022-05-12

 8. Öna-beslut.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Öna-beslut.pdf

  skötselplanen. Karta Kulturreservatet avgränsas med innerkanten av svart begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Kulturreservatets gräns sammanfaller med gränsen för hemmanet Öna. sid 5 Skälen för beslut

  Senast ändrad: 2018-05-25

 9. Smedstorp-beslut-2001.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Smedstorp-beslut-2001.pdf

  Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 9§ miljöbalken det område som markerats på, till beslutet, bifogad karta som kulturreservat. Kulturreservatets namn ska vara Kulturreservatet Smedstorps

  Senast ändrad: 2018-05-23

 10. Mål för friluftslivet

  Natur och landsbygd / Mål för friluftslivet

  i friluftslivsarbetet. Målet är att vi tillsammans ska nå de friluftspolitiska målen i Östergötland till 2020. Tillgängliga natur- och kulturreservat Skyltar, vandringsleder och grillplatser är exempel

  Senast ändrad: 2022-11-25