Sökresultat

 1. Öna kulturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Öna kulturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Öna kulturreservat Öna är en liten by djupt inne i skogen som kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden. Byn är ett pedagogiskt exempel

  Senast ändrad: 2022-05-23

 2. Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Smedstorps dubbelgård kulturreservat I kulturreservatet Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet

  Senast ändrad: 2022-05-18

 3. Kulturmiljöer

  Besöksmål / Kulturmiljöer

  Byggnadsminnen Fornlämningar Kulturreservat Nationalpark Naturreservat Världsarv Kulturmiljöprogram Naturum Typ av miljö Fjäll Hedmark Kulturmiljö Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs

  Senast ändrad: 2022-05-02

 4. Författningar

  Om oss / Om Länsstyrelsen i Östergötlands län / Författningar

  2017 2016 2015 2013 2014 2012 2022 Ämnesvis Filer tillgängliga för nedladdning Biotopskydd Dykförbud Felparkeringsavgift Flyghavrebekämpning Fågelskyddsområde Koppeltvång Kulturreservat Naturminne

  Senast ändrad: 2022-01-28

 5. Sök

  Besöksmål / Sök

  Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Upptäck Välj typ av besöksmål Byggnadsminnen Fornlämningar Kulturreservat Nationalpark Naturreservat Världsarv

  Senast ändrad: 2022-05-02

 6. Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf

  områden. Några skyddsformer är: • Naturreservat • Kulturreservat • Naturminne • Biotopskyddsområde • Djur- och växtskyddsområde • Strandskyddsområde • Miljöskyddsområde • Vattenskyddsområde • Natura 2000

  Senast ändrad: 2018-10-03

 7. Nu är det lättare att hitta naturreservat nära dig

  Om oss / Nyheter och press / Nu är det lättare att hitta naturreservat nära dig

  och två kulturreservat och samtliga områden finns beskrivna på Länsstyrelsens webbplats under "Besök och upptäck". Alla reservat går även att söka fram via en karta där du bland annat kan se var det finns

  Senast ändrad: 2022-03-30

 8. Naturreservat

  Besöksmål / Naturreservat

  kommun Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Upptäck Välj typ av besöksmål Byggnadsminnen Fornlämningar Kulturreservat

  Senast ändrad: 2022-05-12

 9. Öna-beslut.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Öna-beslut.pdf

  skötselplanen. Karta Kulturreservatet avgränsas med innerkanten av svart begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Kulturreservatets gräns sammanfaller med gränsen för hemmanet Öna. sid 5 Skälen för beslut

  Senast ändrad: 2018-05-25

 10. Smedstorp-beslut-2001.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Smedstorp-beslut-2001.pdf

  Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 9§ miljöbalken det område som markerats på, till beslutet, bifogad karta som kulturreservat. Kulturreservatets namn ska vara Kulturreservatet Smedstorps

  Senast ändrad: 2018-05-23