Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sökresultat

 1. Öna kulturreservat

  Besöksmål / Kulturmiljöer / Öna kulturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Öna kulturreservat Öna är en liten by djupt inne i skogen som kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden. Byn är ett pedagogiskt exempel

  Senast ändrad: 2023-04-26

 2. Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Smedstorps dubbelgård kulturreservat I kulturreservatet Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet

  Senast ändrad: 2023-04-26

 3. Länets författningssamling

  Om oss / Om Länsstyrelsen i Östergötlands län / Länets författningssamling

  2014 2013 2012 Ämnesvis Filer tillgängliga för nedladdning Biotopskydd Dykförbud Felparkeringsavgift Flyghavrebekämpning Fågelskyddsområde Koppeltvång Kulturreservat Naturminne Naturreservat

  Senast ändrad: 2023-05-29

 4. Sök

  Besöksmål / Sök

  Mjölby Motala Norrköping Söderköping Vadstena Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Typ av besöksmål Välj typ av besöksmål Nationalpark Naturreservat Världsarv Naturum Natura 2000 Kulturreservat Kulturmiljö

  Senast ändrad: 2022-05-02

 5. Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf

  områden. Några skyddsformer är: • Naturreservat • Kulturreservat • Naturminne • Biotopskyddsområde • Djur- och växtskyddsområde • Strandskyddsområde • Miljöskyddsområde • Vattenskyddsområde • Natura 2000

  Senast ändrad: 2018-10-03

 6. Naturreservat

  Besöksmål / Naturreservat

  Naturum Natura 2000 Kulturreservat Kulturmiljö Typ av miljö Fjäll Hedmark Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs- och betesmark Ö Byggnadsminnen Kulturmiljöprogram Fornlämningar

  Senast ändrad: 2023-01-03

 7. Kulturmiljöer

  Besöksmål / Kulturmiljöer

  Nationalpark Naturreservat Världsarv Naturum Natura 2000 Kulturreservat Kulturmiljö Typ av miljö Fjäll Hedmark Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs- och betesmark Ö Byggnadsminnen

  Senast ändrad: 2023-01-03

 8. Mål för friluftslivet

  Natur och landsbygd / Mål för friluftslivet

  i friluftslivsarbetet. Målet är att vi tillsammans ska nå de friluftspolitiska målen i Östergötland till 2020. Tillgängliga natur- och kulturreservat Skyltar, vandringsleder och grillplatser är exempel

  Senast ändrad: 2022-11-25

 9. Föreskrifter om bildande av Kulturreservatet Öna 2002.14.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Föreskrifter om bildande av Kulturreservatet Öna 2002.14.pdf

  och 1:5 som kulturreservat. Reservatets gräns anges på bifogad karta, bilaga 1 1). Reservatets namn skall vara Kulturre- servatet Öna. För att trygga syftet med kulturreservatet beslutar Länsstyrelsen

  Senast ändrad: 2018-06-19

 10. Föreskrifter om bildande av Kulturreservatet Smedstorps dubbelgård 2002.15.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Föreskrifter om bildande av Kulturreservatet Smedstorps dubbelgård 2002.15.pdf

  på, till beslutet, bifogad karta som kulturreservat. Kultur- reservatets namn ska vara Kulturreservatet Smedstorps dubbelgård. Kulturreservatet omfattar fastigheterna Vi-Smedstorp 1:2, 1:3, 1:5 och 1:6

  Senast ändrad: 2018-06-19