Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sökresultat

 1. Öna kulturreservat

  Besöksmål / Kulturmiljöer / Öna kulturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Öna kulturreservat Öna är en liten by djupt inne i skogen som kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden. Byn är ett pedagogiskt exempel

  Senast ändrad: 2023-10-09

 2. Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Hitta andra besöksmål Sök Hitta fler besöksmål Smedstorps dubbelgård kulturreservat I kulturreservatet Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet

  Senast ändrad: 2023-04-26

 3. Filmer om det glömda Östergötland

  Samhälle / Kulturmiljö / Filmer om det glömda Östergötland

  om vårt kulturarv. Det glömda Östergötland English version, Youtube Arabic version, Youtube Göta virke Glansgruvan Öna Kulturreservat Skamby båtgravar Gravfält Nässja stenkrets Grävstens fornlämningar Fynd i gravar

  Senast ändrad: 2024-05-15

 4. Länets författningssamling

  Om oss / Om Länsstyrelsen i Östergötlands län / Länets författningssamling

  2015 2014 2013 2012 Ämnesvis Filer tillgängliga för nedladdning Biotopskydd Dykförbud Felparkeringsavgift Flyghavrebekämpning Fågelskyddsområde Koppeltvång Kulturreservat Naturminne Naturreservat

  Senast ändrad: 2024-04-02

 5. Sök

  Besöksmål / Sök

  Kulturreservat Kulturmiljö Typ av miljö Fjäll Hedmark Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs- och betesmark Ö Byggnadsminnen Kulturmiljöprogram Fornlämningar Kyrkomiljö Övriga

  Senast ändrad: 2022-05-02

 6. Aktiviteter och åtgärder i naturen

  Natur och landsbygd / Aktiviteter och åtgärder i naturen

  eller försvarsanläggningar. Vi beslutar också om dispenser i kulturreservat och skyddade naturområden. Dispens från strandskydd Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområde Du kan behöva anmäla

  Senast ändrad: 2023-09-26

 7. Kulturmiljöer

  Besöksmål / Kulturmiljöer

  Nationalpark Nationalstadspark Naturreservat Världsarv Naturum Natura 2000 Kulturreservat Kulturmiljö Typ av miljö Fjäll Hedmark Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs- och betesmark Ö

  Senast ändrad: 2023-01-03

 8. Naturreservat

  Besöksmål / Naturreservat

  Världsarv Naturum Natura 2000 Kulturreservat Kulturmiljö Typ av miljö Fjäll Hedmark Kust och hav Sjö och vattendrag Skogsmark Slåtteräng Våtmark Ängs- och betesmark Ö Byggnadsminnen

  Senast ändrad: 2023-01-03

 9. Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf

  områden. Några skyddsformer är: • Naturreservat • Kulturreservat • Naturminne • Biotopskyddsområde • Djur- och växtskyddsområde • Strandskyddsområde • Miljöskyddsområde • Vattenskyddsområde • Natura 2000

  Senast ändrad: 2018-10-03

 10. Blankett dikesrensning 2024.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Blankett dikesrensning 2024.pdf

  uppströms eller längs med rensningssträckan: Rensningen berör: Ja Nej Natur-/kulturreservat, naturvårdsområde eller naturminne Natura 2000 område Vattenskyddsområde Strandskyddsområde Biotopskyddsområde

  Senast ändrad: 2024-04-08

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss