Sökresultat

 1. Öna kulturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Öna kulturreservat

  Öna är en liten by djupt inne i skogen som kännetecknas av närmast ofattbart magra förhållanden. Byn är ett pedagogiskt exempel på hur livet kunde gestalta sig i en fattig

  Senast ändrad: 2020-06-23

 2. Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  Besöksmål / Naturreservat / Smedstorps dubbelgård kulturreservat

  I kulturreservatet Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet. Gårdens små, timmergrå byggnader ger en levande bild

  Senast ändrad: 2021-03-03

 3. Öna folder

  Tjänster / Publikationer / Öna folder

  En uppvikbar folder som med bilder, karta och lättsam text beskriver kulturhistorien i Öna kulturreservat som ligger i Linköpings kommun. Beställningen har semesterstängt under vecka 27-32

  Senast ändrad: 2021-07-01

 4. Författningar

  Om oss / Om Länsstyrelsen i Östergötlands län / Författningar

  Flyghavrebekämpning Fågelskyddsområde Koppeltvång Kulturreservat Naturminne Naturreservat Naturvårdsområde Sjötrafikföreskrifter Skyddsområde Strandskydd Terrängkörning Tillträdesförbud Vattenvårdområde Vägbyggnation

  Senast ändrad: 2021-07-05

 5. Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Handl.pl. bilaga Mer om GI befintliga bevarandeinsatser.pdf

  områden. Några skyddsformer är: • Naturreservat • Kulturreservat • Naturminne • Biotopskyddsområde • Djur- och växtskyddsområde • Strandskyddsområde • Miljöskyddsområde • Vattenskyddsområde • Natura 2000

  Senast ändrad: 2018-10-03

 6. Nu är det lättare att hitta naturreservat nära dig

  Om oss / Nyheter och press / Nu är det lättare att hitta naturreservat nära dig

  och två kulturreservat och samtliga områden finns beskrivna på Länsstyrelsens webbplats under "Besök och upptäck". Alla reservat går även att söka fram via en karta där du bland annat kan se var det finns

  Senast ändrad: 2020-02-18

 7. Karttjänster och geodata

  Om oss / Våra tjänster / Karttjänster och geodata

  av klimatrelaterade planeringsunderlag. Klimat-GIS Innehåller bland annat översvämningskarteringar Naturreservatskartan Kartan visar alla naturreservat och kulturreservat i Östergötlands län. Om du klickar

  Senast ändrad: 2020-11-09

 8. Besöksmål

  Hitta ditt besöksmål Här hittar du bland annat naturreservat, kulturreservat och nationalparker i hela landet. Searchfield Search button Sök via filtrering Sök via karta Stäng Sök via filtrering Län

  Senast ändrad: 2021-07-08

 9. Öna-beslut.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Öna-beslut.pdf

  skötselplanen. Karta Kulturreservatet avgränsas med innerkanten av svart begränsningslinje på bifogad karta, bilaga 1. Kulturreservatets gräns sammanfaller med gränsen för hemmanet Öna. sid 5 Skälen för beslut

  Senast ändrad: 2018-05-25

 10. Smedstorp-beslut-2001.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Smedstorp-beslut-2001.pdf

  Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 9§ miljöbalken det område som markerats på, till beslutet, bifogad karta som kulturreservat. Kulturreservatets namn ska vara Kulturreservatet Smedstorps

  Senast ändrad: 2018-05-23