Vildbin i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-451-7

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Bild på framsidan av foldern Vildbin i Östergötland

Det finns hela 300 arter av vilda bin i Sverige. Vildbin står för den största andelen av pollineringen av växter och grödor. Men många arter av vildbin riskerar idag att dö ut. Denna folder beskriver vildbin i Östergötland och hur de lever, varför de är hotade och vad man kan göra för att hjälpa dem.

Jag vill beställa folder om:
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Skicka foldern till:
Skicka foldern till:

Kontakt