Vildbin i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-451-7
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Bild på framsidan av foldern Vildbin i Östergötland

Det finns hela 300 arter av vilda bin i Sverige. Vildbin står för den största andelen av pollineringen av växter och grödor. Men många arter av vildbin riskerar idag att dö ut. Denna folder beskriver vildbin i Östergötland och hur de lever, varför de är hotade och vad man kan göra för att hjälpa dem.

Beställningen har semesterstängt under vecka 27-32. Under denna tid hänvisar vi dig att ladda ner publikationen digitalt eller hämta den på din lokala turistbyrå.

Kontakt