Vegetationskartering av grunda bottnar i Sankt Anna naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 33

Publikationstyp: Rapport

Under sommaren 2002 inventerades de grunda vegetationsklädda bottnarna inom delar av Sankt Anna naturreservat i Söderköpings kommun. Syftet var att beskriva områdets grunda, vegetationsklädda bottnar med avseende på makroskopiska växter.

Trots eutrofieringspåverkan bedöms området ha ett högt naturvärde. Den stora utbredningen av grundområden med riklig och mångformig vegetation har sannolikt en stor betydelse för lokala fisk- och fågelpopulationer.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland