Våtmarker i Östergötlands län 1994

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
266
Publikationstyp:
Rapport

Knappt 700 av Östergötlands våtmarker är redovisade i denna rapport. Det rör sig huvudsakligen om våtmarker som är större än 10 hektar.

Drygt halva totala arealen består av myrmarker, vilket innebär mossar och kärr. En tredjedel av arealen utgörs av vass- och flygbladsvegetation. Knappt 15% av arealen är strandängar och mader. Endast en ytterst liten del av länets sumpskogar är karterade i denna inventering.

Inventeringen visar att våtmarkerna oftast är sammansatta av olika våtmarkstyper. Det kan vara mossar med omgivande kärrmark och sumpskogspartier. Det kan också röra sig om sänkta sjöar med vattenvegetation, vass, mader och strandängar.

Del 1 omfattar Boxholms, Kinda, Linköpings, Mjölby, Söderköpings, Vadstena, Valdermarsviks, Åtvidabergs, Ydre och Ödeshögs kommuner.
Del 2 omfattar Finspångs, Motala och Norrköpings kommuner.

Ladda ner del under "Ladda ner publikation som pdf".
Del 2 finns att ladda ner under rubriken bilagor.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland