Var finns pengarna?

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 57

Publikationstyp: Broschyr/folder

En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen.

Målet med denna sammanställning är att underlätta för alla på kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

Illustratör: Tobias Flygar

Kontakt