Var finns pengarna?

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
57
Publikationstyp:
Broschyr/folder

En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen.

Målet med denna sammanställning är att underlätta för alla på kommuner, föreningar, vattenråd, företag, markägare och flertalet andra aktörer som vill arbeta med miljöförbättrande åtgärder.

Illustratör: Tobias Flygar

Kontakt