Vägledningsuppdraget Våga göra skillnad - Slutrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2014:30
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-371-8
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har haft nationella regeringsuppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2005. I denna rapport redovisar vi vägledningsuppdraget ”Våga göra skillnad”, och hur det har kommit att utvecklats. Vägledningsuppdraget består av fyra olika uppdrag.

• Det första regeringsuppdraget från 2010 (IJ2010/961/JÄM) var att ta fram en vägledning till yrkesverksamma – ”Våga göra skillnad – en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja” (2011:14) som syftar till att barn och unga som placeras utanför hemmet ska få det stöd och den rehabilitering de är i behov av, oavsett var de placeras.

• Det andra regeringsuppdraget, från 2011, innebar att utveckla och testa vägledningen i sex kommuner (U2011/4322/JÄM), de sex pilotkommunerna var Borlänge, Karlstad, Norrköping, Söderhamn, Umeå och Västerås.

• Det tredje regeringsuppdraget, som Länsstyrelsen Östergötland fick 2013, var att fortsätta utveckla det kompetensteam som bildades till vägledningsuppdraget, till ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM).

• Det fjärde uppdraget, som gav gavs 2014, var att fortsätta driva det Nationella Kompetenteamet som Länsstyrelsen bildat, regeringsuppdrag 2014/2666/UC.

I den här rapporten är det fokus på de två första uppdragen. Dessa uppdrag har tidigare delredovisats i två delrapporter; ”Delrapport. Våga göra skillnad.” (2012:24) och ”Delrapport 2. Våga göra skillnad.” (2014:05). I denna slutrapport ligger fokus på övergripande reflektioner och slutsatser från vägledningsuppdraget samt tankar kring hur arbetet kan utvecklas.

Kontakt