Våga se - En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade

Om publikationen

Löpnummer:
2015:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-388-6
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Annan

Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Länsstyrelsen Östergötlands regeringsuppdrag (U2013/292/JÄM) om att ta fram ett vägledande material om könsstympning av flickor och kvinnor.

I uppdraget ingår att ta reda på hur myndigheter och verksamheter idag arbetar med frågan om könsstympning. Utifrån det presenteras förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta förebyggande och hur de kan arbeta med skydd och stöd i ärenden, där det finns oro att en flicka eller kvinna riskerar att könsstympas eller där en flicka eller kvinna redan har utsatts för könsstympning. Länsstyrelsen har även samlat in kunskap från andra länder om liknande arbete.

Kontakt