Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Våga göra skillnad

Om publikationen

Löpnummer:
2011:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-281-0
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Annan

Våga göra skillnad är en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

I regeringens skrivelse Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga gifts bort mot sin vilja (Skr. 2009/10:229) lyfts de unga kvinnor och män, flickor och pojkar som upplever att de har begränsningar i valet av vem de kan gifta sig med upp som en särskild riskgrupp som behöver hjälp och stöd från samhället.

Länsstyrelsen Östergötlands vägledning för stöd och rehabilitering är en åtgärd i denna handlingsplan. Regeringsuppdraget grundar sig i att de unga i målgruppen som blivit utsatta för hot och våld och placerats utifrån sin utsatthet inte alltid får det stöd de behöver under eller efter placeringen. Utifrån regeringens skrivelse (Skr 2009/10:229) ska vägledningen syfta till att öka;

• utsattas möjligheter till att få det stöd de behöver och den rehabilitering de är i behov av oavsett var de placeras
• kommunens möjligheter att ge adekvat hjälp till utsatta
• kommunens medvetenhet om ansvar för målgruppen
• medvetenheten bland berörda yrkesgrupper om behovet av att utveckla professionell rehabilitering och långsiktigt stödjande insatser

Klicka här för att beställa publikationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt