Utsättningsprogram för rödlistade grynsnäckor i östgötska rikkärr 2014-2015

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 11

Publikationstyp: Planeringsunderlag

För att i stärka bestånden av otandad grynsnäcka, Vertigo genesii och Vertigo geyeri, i östgötska rikkärr planerar Länsstyrelsen Östergötland utsättningar av dessa två arter under 2015. Arterna är inte fridlysta, men har särskild skyddsstatus enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland