Uppföljningsplan - Plan för uppföljning och dokumentation av Östergötlands värdefullaste ängs- och hagmarker

Om publikationen

Löpnummer:
1995:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1995
Sidantal:
277
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att upprätta en länsomfattande plan för den objektvisa uppföljningen av resultatet av skydd och vård av länets naturreservat, och NOLA-objekt.

I samråd med Naturvårdsverket har Länsstyrelsen beslutat att förändra det ursprunglingliga uppdraget något. Istället för att gälla samtliga naturvärden i reservaten, och enbart i områden med NOLA-avtal, omfattar Östergötlands uppföljningsplan planerade åtgärdar för att följa upp naturvårdsvärdena i länets värdefullaste ängs- och hagmarker. Det innebär alltså att alla länets värdefullaste ängs- och hagmarker, oavsett om de har skötselavtal eller ej, och oavsett om de är lagskyddade eller ej, omfattas av uppföljningsplanen. För naturreservaten och naturvårdsområdena blir följden av detta att bara de natuvärden som är knutna till de värdefullaste ängs- och hagmarkerna behandlas i planen.

Syftet med uppföljningsplanen är att den skall vara en grund för arbetet med att följa upp naturvårdsvärdena inom Östergötlands värdefullaste ängs- och hagmarker.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland