Uppföljning av restaurering i myrmarker

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Inom projektet har man tagit på sig att följa förändringar i vegetationen som sker till följd av utförd skötsel. Denna rapport är av teknisk natur och baseras på hur vegetationen ser ut inför projektet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland