Uppföljning av restaurering i myrmarker

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport

Inom projektet har man tagit på sig att följa förändringar i vegetationen som sker till följd av utförd skötsel. Denna rapport är av teknisk natur och baseras på hur vegetationen ser ut inför projektet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland