Uppföljning av regionala delmål för miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan

Om publikationen

Löpnummer:
2018:23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-475-3
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Sweco har på uppdrag från Länsstyrelsen i Östergötlands län genomfört en uppföljning av de åtta regionala delmålen för miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan".

Kontakt