Uppföljning av regionala delmål för miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan

Om publikationen

Löpnummer: 2018:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-475-3

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Sweco har på uppdrag från Länsstyrelsen i Östergötlands län genomfört en uppföljning av de åtta regionala delmålen för miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan".

Kontakt