Uppföljning av naturvårdsbränning i Orrkojgölarnas naturreservat 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2020:3
Diarienummer:
512-370-20
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985917-4-3
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Rapportframsida

Den sjätte maj 2017 genomfördes en naturvårdsbränning i och utanför naturreservatet Orrkojgölarna på en yta av sammanlagt 23 hektar. Bränningen skedde i samarbete med Holmen skog.

Bränningen genomfördes under relativt hög luftfuktighet vilket medförde låga flammhöjder och inte så stor dödlighet av tall. Branden hade en god täckning och humuskonsumtionen var hög i delar av området, vilket har gett förutsättningar för föryngring av både tall och björk. Bränningen ses som lyckad även om inte alla uppsatta mål nåddes vid tillfället.

En viktig lärdom efter denna bränning är att det är möjligt att utföra naturvårdsbränning vid relativt höga luftfuktigheter.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland