Uppföljning av åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2019:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-476-0
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport

2014 lanserade Länsstyrelsen Östergötland ett program med 50 åtgärder för miljömålen i länet. Med två år kvar av programperioden är 73 procent av samtliga åtaganden genomförda.

Åtgärdsprogrammet togs fram efter en utvärdering av Naturvårdsverket som visade att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte skulle uppnås på nationell nivå till år 2020. När vi nu skriver 2019 är 73 procent av samtliga åtaganden genomförda och 14 procent påbörjade. Därmed finns det goda utsikter om att genomföra nästintill alla åtaganden innan programperiodens slut år 2020.

Kontakt