Uppdrag att undersöka och ge förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta med flickor och kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning - Slutrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2015:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-387-9
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
86
Publikationstyp:
Rapport

I september 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen (U2013/5292/JÄM) att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetet för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor, och vilket stöd de som redan blivit utsatta får.

Länsstyrelsen har även undersökt hur arbetet bedrivs i andra länder för att kunna ta del av deras erfarenheter att arbeta med frågan. I uppdraget har det även ingått att ta fram förslag på vägledande material för hur myndigheter och verksamheter kan arbeta, och ge förslag på fortsatt spridning av detta material.

Kontakt