Uppdrag att sprida Våga se - slutredovisning

Om publikationen

Löpnummer:
2016:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-404-3
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

I arbetet med att sprida vägledningen Våga se, en vägledning för stöd och skydd av flickor som är eller riskerar att bli könsstympade, har Länsstyrelsen Östergötland under år 2015 genomfört olika satsningar. Dessa satsningar inkluderar t.ex. cirka 90 utbildningar för olika yrkesverksamma på lokal och regional nivå, tagit fram informationsfilmer, uppdaterat webbplatsen www.hedersfortryck.se med information om könsstympning.

I denna rapport redovisas den del av Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag att sprida vägledningarna Våga göra skillnad och Våga se som rör vägledningen Våga se. Den del av uppdraget som rör att sprida vägledningen Våga göra skillnad redovisas i en separat rapport (2016:05).

Kontakt