Uppdrag att sprida Våga göra skillnad - slutredovisning

Om publikationen

Löpnummer:
2016:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-405-0
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

För att barn och unga ska få tillgång till ett liv utan våld och förtryck, krävs det att myndigheter och organisationer tar fram fungerande arbetsrutiner som implementeras i ordinarie verksamhet samt att yrkesverksamma har kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

I denna rapport redovisas arbetet med regeringsuppdraget att sprida vägledningen Våga göra skillnad - om skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Kontakt