Ung och fri – eller? Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv

Om publikationen

Löpnummer:
2013:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-321-3
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Annan

Initiativtagare till detta studiematerial är Anette Franzén, lärare på Hagagymnasiet i Norrköping, som har använt sig av Arkan Asaads bok Stjärnlösa nätter i sin undervisning. Från boken har hon utvecklat det här studiematerialet som har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention.

Genom att använda Stjärnlösa nätter i undervisningen uppmuntras eleverna att diskutera hedersproblematiken, såsom tvångsäktenskap, familjens förväntningar, rättigheter och kulturkrockar, ur ett annat perspektiv utan att det blir privat. Det har även bidragit till att öppna upp för samtal om den egna utsattheten. En viktig lärdom är också att flera av de elever som Anette Franzén har jobbat med fick upp ögonen för det positiva med att läsa böcker, vilket bidrar till att stärka eleverna i deras egen utveckling.

Länsstyrelserna har tillsammans med Rikspolisstyrelsen tagit fram material som berör pojkar och unga mäns dubbla roller i en hederskontext, vilket innebär att de både kan vara potentiella gärningsmän och offer för hedersrelaterat förtryck och våld.

Detta material är en del i ett större arbete som länsstyrelserna bedriver på regeringens uppdrag att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Insatserna som genomförs omfattar unga kvinnor och män, oberoende sexuell läggning, och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Materialet riktar sig främst sig till lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till personal inom Kriminalvården och andra instanser som kommer i kontakt med barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Klicka här för att beställa publikationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt