Underlag till en nationell handlingsplan för arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
801-13699-2017-1
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som kan tas in i en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelsen Östergötlands förslag ska i första hand avse rättsväsendet, skola och förskola, fritidsverksamhet för barn och unga, det civila samhället samt verksamhet för asylsökande och nyanlända.

Det underlag till en nationell handlingsplan för arbetet mot könsstympning som Länsstyrelsen Östergötland lyfter fram i denna rapport bygger på erfarenheter från de tidigare regeringsuppdragen.

Kontakt